Debian package of the Iosevka typeface.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Marcel Kapfer e73d7ddecc
Initial release, packaging on 3.4.6
4 miesięcy temu
debian Initial release, packaging on 3.4.6 4 miesięcy temu
ttf New upstream version 3.4.6 4 miesięcy temu
ttf-unhinted New upstream version 3.4.6 4 miesięcy temu
woff New upstream version 3.4.6 4 miesięcy temu
woff2 New upstream version 3.4.6 4 miesięcy temu
iosevka.css New upstream version 3.4.6 4 miesięcy temu